WinBox untuk macOS

WinBox untuk macOS

Walaupun sebenarnya banyak penguna macOS yang juga mengunakan mikrotik sebagai router mereka, sayangnya aplikasi WinBox tidak ada untuk macOS secara resmi di sediakan oleh mikrotik.

Sepanjang pengetahuan saya ada dua aplikasi yang sudah di port mengunakan wine, sehingga aplikasi WinBox terasa asli di macOS, sehingga anda tidak perlu lagi meng-install aplikasi seperti Crossover, VMware maupun Parallel. Namun kedua aplikasi ini juga mempunyai ciri kas masing masing, dengan keuntungan masing masing, padahal kedua dua-nya diport mengunakan wine.

Continue reading “WinBox untuk macOS”